İdari İşler Hizmetleri

Doğru hedef, doğru adım

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu doğrultusunda apartmanların, sitelerin, rezidansların, alışveriş merkezlerinin, iş merkezlerinin vb. yönetim hizmetlerinin profesyonel olarak yürütülmesi. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik ve tüm işlemlerinin yaptırılması. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul çalışmalarının organize edilmesi. Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması. Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının ihale yasası hükümleri doğrultusunda yapılması. Site adına banka hesabı açtırılması. Havale, EFT gibi tüm bankacılık hizmetlerinin bedelsiz yapılmasının sağlanması.

ADANA YÖNETİM HİZMETLERİ olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 

  • Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
  • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması,
  • İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması, (baret, emniyet kemeri, özel elbise vb.
  • Personelin sürekli eğitiminin yapılarak, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması
  • Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanmasıve site yönetimine sunulması,
  • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması, onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması,
  • Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması,
  • Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle, bağımsız bölümlerden gelen arıza, şikayet ve istek kayıtlarının tutulması, arıza ve şikayetlerin giderilmesi, yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi,
  • Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun, itina ile kullanılmasının sağlanması vb hizmetler.

 

Call Now Button